Algemene voorwaarden Sportfort

Algemene voorwaarden Sportfort:

• Sportfort geeft les aan deelnemers vanaf 18 jaar en ouder.

• Géén deelname mogelijk tijdens zwangerschap of mensen met hartproblemen of mensen die zwaarder zijn dan 100 kg.

• Het gebruik van de door Sportfort ter beschikking gestelde fitness trampolines en het volgen van een jumples geschiedt geheel op eigen risico. Sportfort is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een jumples.   Een jumples is intensief en deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de les. Heeft u gezondheidsklachten of een andere reden om te twijfelen aan het meedoen van een jumples, dan raadt Sportfort u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

• Sportkleding en schone sportschoenen zijn verplicht tijdens een jumples.

• Sportfort werkt met een abonnement van 10 aaneengesloten lessen m.u.v de schoolvakanties. Je sport op een vaste avond of ochtend, ben je verhinderd en er is plek in diezelfde week op een andere avond/ochtend, dan kun je je les inhalen. Is er geen plek, dan vervalt je les.

 Betaling voorafgaand bij start abonnement via een betaalverzoek.

• Voordat u begint met het abonnement, moet u eerst een inschrijfformulier invullen bij Sportfort en dient u volledig op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Sportfort. Wanneer u het inschrijfformulier heeft ondertekend, verklaart u akkoord te gaan met alle bovenstaande voorwaarden van Sportfort.

• Sportfort geeft géén geld terug; houd hier rekening mee bij de start van het abonnement. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen sportlessen. 

• De persoonlijke gegevens op het inschrijfformulier zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportfort gebruikt. Sportfort verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.